Media centar Bor

19/10/2009

SPASITE GRADSKI PARK, TAKO VAM BOGA I ČASTI

Filed under: Vesti — borvesti @ 13:47
Tags: , , ,

Još jedan apel iz Muzeja rudarstva i metalurgije opštinskim čelnicima

park muzej bor sGodinu dana traje borba Muzeja rudarstva i metalurgije da se donese Odluka o izmenama Odluke Regulacionog plana “Sekcije 8” KO Bor 1, KP 846 iz 2002. i 2003, jer su tada zlonamerno, a iz sitnosopstveničkih interesa narušene javne aktivnosti i državno ulaganje i stavljeni u funkciju jedne male grupe ljudi.
Naime, Opština Bor je povodon obeležavanja 100 godina istraženih rudarskih radova u Boru i 50 godina od proglašenja Bora gradom, donela Odluku o formiranju Park muzeja u Gradskom parku (na sednici održanoj 10.2.1997. ). Projekat Park muzeja izradio je Institut za bakar na osnovu važećeg Regulacionog plana, koji je pored postojećih sadržao i planirane objekte, što je projektant imao u vidu pomerajući ulaz u park i sve eksponate izvan planirane tipske gradnje, analogne sa već postojećim objektima.
Novi regilacioni plan pravljen je namenski za izgradnju (višespratnih ) “kancelarija” za advokate i još ponekog, locirajući se uz staze i rasvetu koji su uradjeni te 1997, ulazeći medju eksponate i narušavajući koncepciju izlaganja kulturnih dobara. Ima se utisak da su advokati najpovlašćenija struka u Boru, jer su za njihove potrebe namenski gradjeni objekti i u 90 – im godinama u Majdanpeckoj ulici bb, koje su oni ili otudjili ili iznajmili, što čine i sa drugim lokalima u vlasništvu.
Povod za izgradnju “kancelarija” bila je navodna izgradnja zgrade suda, što se više ne pominje, ali to ne smeta da se u parku zidaju kuće.
Iako ne sumnjamo da je pravna procedura ispoštovana do kraja, očigledno je da takva odluka nije pravedna ni ispravna, jer :
– Narušavaju se i devastiraju i park i muzej,
– Narušava se postojeća vizuelna logika,
– Stvara se povlašćena grupa ljudi,
– Gradjevinske parcele su date u bescenje,
– Ugovori imaju bolje uslove od datih u Oglasu o davanju u zakup zemljišta,
– Oglas daje samo broj katastarske parcele i opštine, a ne i uobičajeni naziv, čime je eliminisana moguća reakcija, koja bi sigurno usledila i od Muzeja i mnogobrojnih gradjana da se iz Oglasa moglo videti da se radi o Gradskom parku,
– Sa takvim podacima u Oglasu eliminisana je i konkurencija za licitaciju,
– Prekoračeni su rokovi za izgradnju dati u Oglasu,
– Interes bezobzirnih pojedinaca stavljaju se iznad interesa ustanove zaštite i gradjana,
– Umesto da budžet ubira prihode od bogatih, on još finansira njihovo bogaćenje dajući im zemljište po stostruko nižim cenama od tržišnih,
– Jesmo za izgradnju i napredak, ali sa merom, smislom i stilom, bez kiča, za tipizirane objekte,
– Jesmo za izgradnju, ali ne u parkovima i drugim zelenim površinama – “pluća grada”,
– Jesmo za izgradnju, ali pod jednakim uslovima za sve gradjane,
– Smatramo da interesi petnaestak osoba ne mogu biti iznad interesa zaštite kulturnih dobara, zaštite životne sredine, turističke ponude, zaštite identiteta grada!
Iz navedenih razloga predlažemo da, kao odgovorni ljudi, pokrenete postupak za stavljanje van snage Regulacionog plana “Sekcije 8” iz 2002. i 2003, odnosno donesete Odluku o izmenama spornog Regulacionog plana vraćanjem važnosti prethodnog.

MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE

vd direktora, Sladjana Djurdjekanović Mirić

Upućeno :
– Predsedniku Opštine Bor,
– Zameniku predsednika Opštine Bor,
– Predsedniku Skupštine Bor,
– Pomoćniku predsednika za javna preduzeća i ustanove,
– Opštinskom veću,
– Timočkoj zelenoj stranci.

Blog at WordPress.com.